Showing posts with label carnavalsstoet. Show all posts
Showing posts with label carnavalsstoet. Show all posts

Wednesday, February 23, 2011

Gents carnaval zonder zinloos plastiek ?

Gent heeft nog geen plastiekvrije stoet, maar in het reglement wordt er blijkbaar toch al
een verschil gemaakt tussen plastiek en afbreekbare grondstoffen.
Een antwoord van Schepen Balthazar op onze vraag om een plasticvrije stoet:
'

Geachteheer,

Vorig jaar reeds bespraken wij uw vraag aangaande het zwerfvuil tijdens carnavalsoptochten met de milieudienst.

De problematiek inzake zwerfvuil is in beginsel al opgenomen in de bestaande politieverordening op de reinheid en gezondheid in de gemeente. Daarin wordt zowel het gooien van voorwerpen, uitdelen van drukwerk en verdelen van stalen gestipuleerd.

Een afzonderlijk reglement opstellen is dus niet meer nodig, maar we leggen wel nog eens de nadruk op de bepalingen in de adviesnota die we opmaken.

Een concreet voorbeeld; in het advies voor de reclamekaravaan in Ledeberg op 19 februari laatstleden werd het volgende opgenomen;

De organisator wordt erop gewezen dat het politiereglement op reinheid en gezondheid in de gemeente moet nageleefd worden. Zo dient oa.

  • een toelating voor het uitdelen van stalen (gadgets) aangevraagd worden bij de Dienst Milieutoezicht. Stad Gent verkiest dat enkel natuurlijk afbreekbare materialen gebruikt worden. Gratis plastic reclamespullen, plastic confetti, en dergelijke zullen niet toegelaten worden.
  • voorzien worden in de opkuis van het hele traject (door eigen organisatie of tegen betaling door IVAGO of andere)

Bij de overlegvergaderingen voor de grote carnavalstoeten is trouwens ook IVAGO - onze afvalmaatschapij betrokken.

De voorschriften uit het politiereglement worden er met de organisatoren steeds grondig besproken.

Ik hoop hiermee voldoende antwoord geboden te hebben op uw vraag.

Met vriendelijke groeten,

Tom Balthazar

Behalve het '' Gent verkiest" een sterk reglement lijkt me, maar in hoeverre wordt het ook toegepast op bijvoorbeeld karamellenverpakkingen...

Een eenvoudig en ondubbelzinnig plastiekverbod ware natuurlijk duidelijker, en eenvoudiger afdwingbaar, maar desalniettemin: Gent erkent het plasticprobleem duidelijk wel.

Waarvoor chapeau ! En toch benieuwd wát er toch nog wordt uitgestrooid !

Sunday, January 16, 2011

Plastic-verbod tijdens Hasselts carnaval ?

Het Hasselts schepencollege heeft onze vraag voor een plasticverbod tijdens de carnavalsstoet niét afgeschoten.
Sterker nog, ze willen het onderzoeken !
Benieuwd wanneer het er komt, want vroeg of laat zal dat moéten gebeuren.
Alleen, hoe lang gaat het nog duren, en wordt Hasselt de eerste stad die het vrij uitstrooien van zinloosplastic tijdens
de carnavalsstoet dúrft verbieden ?

Geachte,
Ons overtuigen van de noodzaak om iets te doen aan "zinloos plastic" zoals u het zelf noemt, is niet nodig!
De problematiek is er echter één die de mogelijkheden van een lokaal bestuur ver te boven gaat. Alles begint bij afvalpreventie, waarbij u zich kan afvragen waarom alles in plastiek (en nog liefst in kleine volumes) verpakt moet worden. Omdat de consument het wil, zal de industrie zeggen. En dan zijn we bij de mogelijkheden die we als lokaal bestuur hebben: meewerken aan / sensibiliseren rond de zin en onzin van plastiek.
Het stadsbestuur heeft steeds het voortouw genomen inzake duurzaamheid en wil in deze, als het enigszins kan, ook graag meedenken. Eén en ander moet uiteraard haalbaar en realistisch zijn. Het college heeft daarom beslist dat uw voorstel best door u samen met de bevoegde schepen Laurence Libert besproken wordt, om te onderzoeken wat haalbaar is.
Voor zover dit nog niet is gebeurd, zal mevrouw Libert u daarom eerstdaags contacteren voor een gesprek.
met vriendelijke groeten

Marc Schepers
Kabinetschef burgemeester

Beste Burgemeester, Beste schepenen,
Beste Kabinetschef,
Mijn beste dank voor uw uitgebreide antwoord, maar ik denk dat u uw eigen mogelijkheden onderschat !
U legt nochtans de vinger op de wonde: 'dan zijn we bij de mogelijkheden die we als lokaal bestuur hebben: meewerken aan / sensibiliseren rond de zin en onzin van plastiek'
Een simpel uitstrooiverbod voor plastiek tijdens de stoet, dat Hasselt natuurlijk kan opleggen, zou een enorme sensibiliserende impact hebben, een statement zijn zelfs...
Het zou geen enkel praktisch nadeel hebben, het 'uitstrooisel' zal vanzelf aangepast worden aan het
reglement. Een karamel kan evengoed verpakt worden in papier -zo was het tientallen jaren...
En de plastic prulletjes en gadgets zullen snel vervangen zijn door andere,milieuvriendelijkere voorwerpen...
Dat Hasselt de hele problematiek niet alleen kan oplossen, is vanzelfsprekend.
Maar dit eenvoudige voorstel zou het probleem van zinloos plastic en overbodige verpakkingen meteen nationaal op de kaart zetten, en de vanzelfsprekendheid van 'vrijblijvend plastic' in vraag stellen.
Het feit dat onze Facebookgroep verschillende carnavalisten telt, kan alleen maar duidelijk maken dat
carnaval zonder plastiek géén ramp hoeft te zijn; waarom zou het niét kunnen ?
Ik ben verheugd dat u mijn voorstel in overweging wil nemen, en kijk uit naar een vruchtbare samenwerking
hieromtrent.
En onderschat vooral de kracht niet van uzelf in deze: Zoals Armstrong zei bij zijn aankomst op de maan...
Met propere groeten,
Toon Eerdekens

Tuesday, January 11, 2011

Carnaval kan wél zonder zinloos plastiek !

Carnaval zonder zinloos plastiek ?
Natuurlijk kan dat, al vindt schepen Libert van niet.
Lees onze oproep op se site van HBVL, klik op de artikels hier beneden !

Thursday, February 25, 2010

Proper carnaval in Hamont-Achel !

Het bestaat, de propere carnavalsstoet !

Wij maar van ons neus maken en wat blijkt :
Hamont-Achel hanteert al sinds 2005 een redelijk serieus 'uitgooi-reglement'.

Misschien nog niet 100%, maar er is ernstig over gedacht, en werk van gemaakt.
Waarvoor onze oprechte dank, en felicitaties !

Nu nog een beetje meer aandacht voor de gevaren van plastic -niet helemaal duidelijk op te maken uit het reglement- en het ideale carnavalsstoetreglement is er !

Het kán dus : Carnaval hoeft geen milieuproblemen te veroorzaken !


Dit schreef mevrouw Spreuwers (voor de Burgemeester):

Graag deel ik u mee dat in Hamont-Achel sinds december 2005 een reglement van kracht is waarin volgende bepalingen zijn opgenomen:

Artikel 2.

§1 Voor, tijdens en na de carnavalsstoet zijn op het volgende handelingen ten strengste verboden:

· leeggoed en ander afval op of langs de openbare weg te gooien;

· toeschouwers of voorbijgangers lastig te vallen, te bevuilen of te kwetsen;

· gebouwen, straten of eender welk voorwerp of onroerend goed te bevuilen of te beschadigen.

§2 Het is verboden om voor, tijdens en na de carnavalsstoet drukwerken van gelijk welke aard uit te gooien.

§3 Het is verboden om volgende zaken op de wagen te hebben of uit te gooien: stro, zaagmeel, vloeistoffen (met uitzondering van dranken), glasverpakking, plastic korrels, scheerschuim, papierafval, computerconfetti en confetti verkregen door het vermalen of perforeren van papierafval (tijdschriften, kranten, kantoorpapier,…) en andere milieuvervuilers. Enkel het gebruik van effen gekleurde (blauw, geel, groen en rood) confetti van eerste keuze is toegestaan.

Deze bepalingen hebben ertoe geleid dat er momenteel zogoed als geen confetti meer wordt uitgegooid.

Waarvoor chapeau !!!

Saturday, February 20, 2010

Tip voor Politie Bilzen !

Net een mailtje gestuurd aan de politie van Bilzen:

Beste, Ik las in de krant dat de burgemeester vroeg om gevallen van sluikstorting door te geven. Ik wil graag doorgeven dat er morgen 21-2 honderden kilo's zal gesluikstort worden tijdens de carnavalsstoet door verschillende verenigingen. Aan 500 euro per overtreding gaat dat geld in de gemeentekas brengen!

Ziet er natuurlijk onnozel uit, maar ben ik nu écht de enige die zich daar vragen bij stelt ?

Het artikel in het Belangske

In dezelfde trant:
Baby beboet voor stukje banaan.
Goe bezig !

Friday, February 19, 2010

Carnaval en zinloos afval: OPEN BRIEF

Omdat gemeentebesturen de mond altijd vol hebben van zwerfvuil, vinden we het tijd dat ook de georganiseerde wegwerpwaanzin wordt aangepakt.
Een voorbeeld van zinloos afval, én zinloos vervuilen, vinden wij het uitstrooien van allerlei...
ja, wat eigenlijk? ...afval?..tijdens carnavalsstoeten overal te lande.
En dus niet alleen in Zonhoven (zie vorig artikel).
Vandaar onderstaande Open Brief, verstuurd aan een heleboel gemeenten, en de pers.

Betreft carnavalsstoet en zwerfvuil:
Geachte Burgemeester,
Beste Schepenen,
Het is weer de tijd dat zowat elke gemeente een carnavalsstoet houdt, tot vreugde van groot en klein.
Helaas gaan die stoeten nog altijd samen met een orgie van 'uitgooi-produkten'.
Die zijn in de meeste gevallen niet eens gewenst -zinloos en overbodig dus- maar daarbij ook nog schadelijk voor ons milieu.
Daarenboven geeft zo'n stoet niet echt een opvoedkundig voorbeeld tegen zwerfvuil, een alom tegenwoordig probleem.
Daarom durven wij uw gemeente -en alle andere met u- vragen om voor de volgende edities een reglement op te stellen tégen
het zinloos vervuilen met o.a. niet-afbreekbare verpakkingen.
Het minste wat men kan verwachten is dat er uitsluitend natuurlijk afbreekbare materialen gebruikt zouden worden, en dus een compleet verbod op
snoep in plastic, plastic confetti, gratis plastic (reclame)prullen allerhande etc.
We zijn er van overtuigd dat ook u bezig bent om uw gemeente leefbaar te maken, en we denken dat we de impact van zo'n stoet niet mogen onderschatten;
niet op ecologisch en financieel vlak, maar ook niet pedagogisch.
In de hoop op concrete maatregelen voor de volgende editie:
Alaaf !
Toon EerdekensDe eerste reacties:

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Van: Burgemeester
Verzonden: vrijdag 19 februari 2010 8:43
Aan: Van Briel Pascal
CC: Bestuur
Onderwerp: Re: Open brief : Carnaval en zinloos afval (aan alle betrokken gemeentebesturen)

Beste,

Het is om die reden dat wij op dit moment huiverachtig staan ten opzichte van de veelvuldige vraag om hier terug een stoet te organiseren. In onze gemeente die vrijwel stoetvrij is, is dit inderdaad groot probleem eerder gering. Waarom geen eco-carnavalstoet in het leven roepen in de cleantech-gemeente van de toekomst?!

Mvg,

Alain

en, uit Gent :

Schepen Balthazar

Wilt u dit verder laten onderzoeken aub?

Daniel Termont
Burgemeester Gent


Thursday, February 18, 2010

Carnaval en georganiseerde wegwerpwaanzin

Schoon woord: 'Wegwerpwaanzin'
Zegt perfect waar me mee bezig zijn.

De gevolgen van die waanzin zijn overal te zien, maar nergens zo duidelijk als nét
na een carnavalsstoet.

Elk zichzelf respecterend dorp ligt dezer dagen vol met tonnen confetti (allez vooruit, als het maar papier is, is 't nog geen ramp), maar ook met tienduizenden karamellen in plastiek, plastieken pintjes, fleskes, borrelkes, sleutelhangers, stickers, fris-zakdoekjes, spuitbussen, slierten uit spuitbussen en honderd-is-geen-één.
Wél allemaal gratis uitgestrooid door culturele carnavalsgroepen, die hiervoor ook gesubsidieerd worden.
De volgende dagen zal de gemeente dan, met een hoop personeel en -financiële- middelen, het strooisel zo goed en zo kwaad als het kan, weer opruimen.
De rest verdwijnt via het rioolputje richting beek, en oceaan. Opgeruimd staat netjes.

Wie wil weten hoevéél er overblijft na het ruimen, moet zelf gaan kijken.
Hal-lu-ci-nant !
Wij waren er, en ons maakt ge niks meer wijs.
In Zonhoven liggen -ná de opruimingsactie- nog honderden kilo's confetti en tienduizenden karamellen, en..., en... te wachten op...

Het allerergste is de enorme hoeveelheid plastiek die nooit -jamais- zal vergaan, en de plastiekramp in de oceanen zal gaan vervoegen.
Welke plastiekramp ???

Zelfs de gemeentelijke opruimers (van Zonhoven in dit geval) vinden het een schandaal:
'Ze spreken van milieu, en sluikstorten; En als ge dit dan ziet...'

En gij maar sorteren, en de wereld wat proper proberen te houden voor uw kinderen: Hahaha !

De overheid moet godverdomme het georganiseerd produceren, uitdelen en uitgooien van gratis,
maar compleet zinloos afval verbieden.

Zinloos afval : Of moeten ze daar vanaf blijven ?
Monday, March 23, 2009

Hoera ! Carnaval is in het land !

Met natuurlijk ook weer de carnavalsstoet, het jaarlijkse festijn dat Koning Wegwerp eert zoals het hem toekomt: met tonnen confetti (géén bezwaar) , maar ook plastic prullen en verpakkingen in alle maten en soorten.

Hasselt bijvoorbeeld zag er vandaag uit als een stortplaats na de stoet van gisteren.
Natuurlijk wordt er nog geruimd en gepoetst, maar wind en regen hebben daar niet op gewacht...

Nu stilaan duidelijk wordt dat de aarde ons plastic afval niet meer kan slikken,vinden wij de carnavaleske wegwerpwaanzin absoluut -euh- verwerpelijk.

Alle recyclage-inspanningen, alle preventie-campagnes worden hier met een
lach teniet gedaan.
Hoe kunnen we onze kinderen respect voor milieu en de wereld bijbrengen, als ze op evenementen als carnaval geconfronteerd worden met deze vrolijke verkrachting van alle fatsoen.

Daarom vragen wij:
Een wet tegen het gebruiken van plastic/plastiek als uitstrooi-materiaal in carnavalsstoeten.