Friday, March 03, 2006

Australië is een proper land

Zegt Ingrid, die er geweest is. De Australiërs gooien hun afval niet zomaar weg.

En tóch: Blijkens deze site heeft ook Australië te lijden onder plastiekvervuiling, ook op de meest afgelegen plaatsen in het Great Barriere Reef...

Een citaat:
'Plastic bags on the ocean floor take 10–20 years to decompose. Plastic bottles take much longer. Because of this, one piece can kill more than one animal. An animal killed by swallowing plastic will decompose long before the plastic does, leaving the plastic free to kill again.'
Bevestigt ons standpunt: VERPAKKINGEN MOETEN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR !


De site:Beach and oceanlitter in Australia

No comments: