Monday, April 03, 2006

Vlaams Belang: Hun afvalstandpunten

Plastiek or no Plastiek: this is 1 answer


Het Vlaams Belang heeft als eerste zijn partijstandpunten i.v.m. afval in het algemeen- en plastiek in het bijzonder- gestuurd als reactie op onze rondvraag.
Hierbij de integrale tekst:

BesteWij zijn geen voorstander van een algemeen verbod op verpakkingsplastic. Om het probleem van de afvalberg verder te beperken kiest het Vlaams Belang voor afvalpreventie en het bannen van schadelijke producten, waar mogelijk. Onze partij kiest voor selectieve afvalophaling en het hergebruik van grondstoffen.Wij pleiten ervoor de producenten van verpakkingsafval normen op te leggen, waaraan hun verpakkingsmateriaal moet voldoen. Dit moet geregeld worden via de productnormering. Zo moet het mogelijk worden om ander verpakkingsafval zoals botervlootjes of yoghurtpotjes ook in de toekomst te recycleren. Door productnormering zal het verpakkingsafval bestaan uit producten die kunnen herwerkt of gerecycleerd worden.Het afval dat niet meer voor gebruik in aanmerking komt, willen wij milieuvriendelijk verwerken. In heel wat gevallen blijft het afvalbeleid helaas ook op de verbrandingsoven aangewezen. Die ovens moeten geschikt zijn voor de recuperatie van energie en dienen te beantwoorden aan de allerstrengste normen. Wij willen verbrandingsovens alvast sluiten en ze grondig moderniseren, indien zij niet voldoen aan die milieunormen en als ze door het uitstoten van giftige gassen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Verbrandingsovens die voor sanering niet langer in aanmerking komen, wil het Vlaams Belang sluiten. Getouwtrek rond metingen van dioxineneerslag beantwoordt niet aan het voorzichtigheidsbeginsel, vinden wij.Wij zijn geen voorstander van een verhoging van de belastingen of taksen voor wie als gebruiker meer afval produceert. Meer nog, bij het tariferen en berekenen van de milieuheffing moet de gezinsstatus van de belastingplichtige en individuele milieu-inspanningen doorslaggevend zijn. Wij zijn wel voorstander van boni op basis van de gewestelijke basisheffing, gebaseerd op een algemene solidariteit.Met vriendelijke groet,Vlaams Belang studiedienst

Een eerste bedenking: Afvalpreventie ziet het Belang als middel om de afvalberg te verkleinen;
Helemaal ons idee, maar het Belang heeft nog niet door dat verpakkingen dan ook verboden moeten worden, anders is er geen preventie...


Archieffoto's: Shockerende beelden !

No comments: