Sunday, September 16, 2007

Brief aan Peeters en Pichal van radio 1...

Vandaag , maandag 17 september, bij Peeters en Pichal op radio 1 tips van luisteraars om de afvalberg te verkleinen. Heel goed initiatief ! Alleen... niet de burger moet vervuiling voorkomen, de regering moet dat doen. Er moeten strenge wetten komen die vervuiling verbieden...
De vervuiler moet betalen, en dat is níet de consument, maar de producent !

Beste,

Er zíjn helaas geen handige, originele tips meer om de afvalberg te verkleinen. De situatie is een wereldwijde milieuramp geworden die niet met Tante Kaat middeltjes kan verholpen worden. Helaas...
Er is maar één middel om de wereld én de oceanen te redden van een plastic-ramp: Een verbod op plastic verpakkingen.

Dat in ons land de overheid -ten dienste van de industrie- in spotjes voorwendt dat plastic een waardevolle grondstof is, is gewoon misdadig, en slechts uitstel van executie.

Verpakkingen moeten biologisch, statiegeld moet in ere worden hersteld, en andere verpakkingen (blik?) moeten zwaar genoeg worden gemaakt om een reële economische waarde
te hebben, m.a.w. het moet financieel lonend zijn ze op te rapen (terug te brengen) en te recycleren.
Plastic dat wordt 'gerecycleerd' kan alleen concurreren met nieuw plastic door de enorme subsidies in de vorm van inzameling door de overheid...wíj betalen dus de recyclage van dat afval.
Op deze weblog proberen we de omvang van de ramp in woord en beeld duidelijk te maken...


No comments: