Monday, August 04, 2008

SAVE our SEAS

Het nieuwe Engelse tijdschrift 'The Sea' besteedt in zijn september issue 4 pagina's aan de
plasticvervuiling in -vooral- de Britse wateren. Met sprekende foto's, en informatie.

En ze lanceren 'en passant' de 'SAVE our SEAS campaign':

'Help us highligmarine litter-it's less widely reported than oil spills, yet potentially a bigger threat to our seas! Send us information about your beach or sea litter findings, and we'll publicise them in The Sea!'

We zullen 's wat foto's sturen zie, niet geschoten is altijd mis !

No comments: