Wednesday, October 15, 2008

Dweilen met de kraan open...

Er zijn véél initiatieven om de plastic-ramp te stoppen , zoals deze actie van Ocean Kids, die
wijst op de gevaren van verpakkingen in het algemeen, en plastic in het bijzonder.

Of FOST Plus, een VZW die wil afval wil voorkomen , en aan zetten tot sorteren.
Maar vooral toch sorteren, want als afval wordt voorkomen, dan houdt het voor FOST
op, FOST wordt nl. betaald door bedrijven.

Het blijft helaas bij halfzachte raadgevingen als sorteren, afval in de vuilnisbak, grotere
verpakkingen gebruiken...

Maar er is geen énkele organisatie die de vinger écht op de wonde legt, en zegt:
'Plastic is niet meer onder controle te houden, niet meer te collecteren, de stap die vooraf moet gaan aan recycleren...
Plastic is een
oncontroleerbaar monster geworden, dat -ongeacht alle sorteerinspanningen- tot een wereldwijde catastrofe zal leiden'.

Omdat het zo goedkoop is, zo sterk, zo licht (en dus drijvend, in veel gevallen), giftig en niet-afbreekbaar is het op weg om onze oceanen voor de eeuwigheid te veranderen in één
grote vuilnisbelt...
De bewijzen vindt u bij de links rechts


No comments: