Saturday, November 08, 2008

Vissen naar plastiek !

Meer en meer mensen worden zich bewust van de snel oprukkende plastic-ramp.

Maar dít is toch weel heel straf nieuws:

PacificOceanPlasticFree wil zich als particuliere vereniging gaan toeleggen op het 'uit de zee
opvissen van plastic'.
Het geld daarvoor willen ze bij elkaar krijgen d.m.v. donaties en dergelijke.

Een lovenswaardig initiatief ! Maar in onze ogen volstrekt nutteloos, én ondoenbaar.
Terwijl scheepsladingen plastic worden opgevist, stroomt en waait het veelvoud van land naar zee...
Dweilen met de kraan open dus...:-(
Eerst de kraan dichtdraaien !
Plastic (zoals we het nu kennen) moet verboden worden !
Utopisch ? Natuurlijk ! Maar wél de enige manier om de ramp te stoppen.
Toch juichen we álle initiatieven toe die de plastic-ramp aankaarten.
Samen moéten we de publieke opinie (en de politiek) bewust maken van dé ramp der rampen-
of hoe noemt ú een dode oceaan vol eeuwig plastic ?

Op hun site belichten ze de ramp uitvoerig, met foto's en een paar goeie filmpjes.
Kijken dus !!


1 comment:

Stichting Pacific Ocean Plastic Free said...

Beste schrijver van het blog,

In jouw blog geef je aan dat het verwijderen van plastic uit de wereldoceanen nutteloos en ondoenlijk is zolang de instroom van plastic niet wordt gestopt. Het zou dweilen met de kraan open zijn.

Helaas is het een illusie om op korte termijn een ban op plastic er door heen te krijgen aangezien het nog immer een belangrijke plaats in de moderne samenleving inneemt. Er is derhalve geen andere oplossing dan het verwijderen van het plastic uit de wereldoceanen.

Indien men de website www.pacificoceanplasticfree.com er op na slaat dan zou men kunnen zien dat er reeds bestaande technologieën zijn om het plastic uit zee te vissen.
Op diverse locaties in de oceaan waar het plastic zich bevindt, is er sprake van een zeestroming welke fungeert als een draaikolk, hetgeen betekent dat het plastic relatief in hetzelfde gebied blijft. Van dit voordeel zou men gebruik moeten maken.
Natuurlijk beseffen wij ook dat het een enorme grote klus zal worden, echter de situatie die er thans is, namelijk de directe bedreiging van het ecosysteem vraagt een direct en drastisch antwoord.

Het mag dan weliswaar een loodzware klus zijn, echter dit mag ons er niet van weerhouden om zoveel als mogelijk ons steentje bij te dragen.

Het is namelijk geen optie om te wachten tot het moment dat er geen plastics meer worden geproduceerd. Dan zijn wij reeds de ramp voorbij!

Het mag toch niet zo zijn dat wij deze ramp die zich voor miljoenen zeedieren voltrekt, gaan zitten afwachten terwijl wij (misschien beperkt) wel de middelen hebben om het plastic uit zee te verwijderen.
Hoe dan ook het plastic is er door onze schuld in terecht gekomen en derhalve dienen wij er voor zorg te dragen dat dit plastic weer uit de wereldoceanen wordt verwijderd.

Iedereen op de wereld dient hierbij zijn steentje bij te dragen. Dus steun de Stichting Pacific Ocean Plastic Free.

Afzender:
Stichting Pacific Ocean Plastic Free