Saturday, November 01, 2008

Rechtzetting én excuses aan Bart Verstockt !!!

Met véél plezier bied ik hierbij mijn welgemeende excuses aan aan Bart Verstockt,
de kunstenaar achter 'Illumination', het lichtkunstwerk dat vrijdag te zien was in Neerpelt én op het VRT-nieuws (en niet de rode loper zoals ik meende)

Uit de reportage maakte ik foutief op dat de fluo-sticks voor eeuwig en altijd aan het
water werden toevertrouwd, een stelling die ik beter meteen had gecontoleerd bij Bart zélf.
Fouten gebeuren, mea culpa.

Na zijn telefoontje én na zijn op deze site achtergelaten commentaar moet ik zeggen dat ik me heb laten meeslepen, en de bedoelingen van Bart volledig fout heb ingeschat en weergegeven.Net als sommige anderen zat ik te snel op mijn groene paard.

Hier nog 's Bart commentaar, in het groot, zodat iedereen die de reportage heeft gezien die argumenten mee kan betrekken in zijn eigen conclusie:

Beste Toon,

Hold your horses mannen. Hier is duidelijk een misverstand in het spel. De montage kan misschien de indruk gewekt hebben dat de lichtjes 'zomaar naar de zee dreven' maar dat is dus absoluut NIET het geval.

Voorbij het parcours stonden in De Dommel niet alleen 2 netten de lichtjes op te wachten, maar ook een klein legertje mensen met schepnetten.
Alle lichtjes werden dus weer uit de Dommel gevist. En de paar lichtjes die vorige nacht in de oevers bleven hangen zijn vandaag met de regenval ( en dus sterkere stroom) naar de netten afgedreven en er ook uit gevist. Er is dus geen enkel lichtje naar de zee gedreven.

De lichtjes zomaar laten drijven ; dat zou inderdaad niet te rijmen vallen met mijn hele concept;
Namelijk het wonderlijke van een waterloop tonen.
Voor is mij elke waterloop wonderlijk. Van de kleinste beek tot de grootste stroom.
Met Illumination toon ik net dat een 'ordinaire' (dat is Vlaams-Brabants voor 'gewone') - beek eigenlijk een fantastische waterloop is; een fantastisch gegeven 'an sich' is.
En dus bijgevolg eigenlijk helemaal niet 'ordinair' is, of 'gewoon' is; maar niets meer of minder dan FANTASTISCH!

Wees gerust; ik schat de waarde van het oerelement water heel hoog in. Ik weet dat zowel jij, ik, planten en dieren, voor overgrote deel uit water bestaan. Dus handel ik daar ook naar: met alle respect ervoor.

Gedachten als waarheid op het internet verkondigen; dat is, mijn inziens, niet zo'n goed idee. Laten we de communicatie efficiënter en rechtstreeks maken : Je kan me altijd bereiken op 0476/------

Hartelijke groeten,


Bart Verstockt.

PS : By the way; voor Illumination heb ik me de voorbije 5 dagen trouwens voornamelijk bezig gehouden met het afvalvrij maken van De Dommel en haar oevers.
Met de hoeveelheid rubber, plastieke materialen, fiets-, moto- en autobanden, petflessen, blikjes, tetraverpakkingen , ondefinieerbare smurrie in plastic zakken die ik er de voorbije 5 dagen heb uit gehaald; heb ik een afvalcontainer gevuld. Geheel in de geest van het concept en volgaarne en met hart en ziel gedaan!

Bij deze ook nog een link naar de site van Bart.


No comments: