Tuesday, December 09, 2008

Echt composteerbaar ?

Biologisch afbreekbaar ? Composteerbaar ?
Wij zijn voorstanders van materialen en verpakkingen die van stof en as zijn, en naar stof en
as zullen wederkeren.
En voor alle duidelijkheid heeft de Belgische Wet nu beide begrippen gedefinieerd.
Goed nieuws dus.

Een stukje uit het artikel op Legal World:

Het koninklijk besluit van 9 september 2008 zegt aan welke voorwaarden materialen moeten voldoen om bestempeld te mogen worden als biologisch afbreekbaar, composteerbaar of thuis composteerbaar. België is het eerste land van de Europese Unie dat regels oplegt voor composteerbare en biologisch degradeerbare producten. Het KB treedt over negen maanden in werking.
Vaste materialen
Het nieuwe KB is alleen van toepassing op vaste materialen, zoals krimpfolies, frietzakjes, wegwerpluiers, bloempotten, vuilniszakken,...
Het geldt niet voor biologisch afbreekbare materialen die bestemd zijn voor een aquatisch milieu.
Beschermde termen
Zodra een producent laat uitschijnen dat een materiaal biologisch afbreekbaar is, composteerbaar of thuis composteerbaar, moet dat materiaal aan specifieke voorschriften voldoen. Die voorschriften gelden ook wanneer de producent de termen ‘biologisch afbreekbaar’ en ‘(thuis) composteerbaar’ niet gebruikt, maar hij wel gelijkaardige eigenschappen suggereert.
Organisch materiaal
Zo moeten biologisch afbreekbare en composteerbare materialen voor meer dan de helft uit organische stoffen bestaan.

Voor meer dan de helft, dus 49 % mag nog altijd niet-organisch? Staat nog niet helemaal op punt, volgens ons...

No comments: