Friday, June 19, 2009

Big-ask-again

Goed zo, Nick !
De sympathieke kletskop gaat een nieuwe klimaatclip draaien.
Wat wij natuurlijk goed vinden !
Maar !

Nu hebben we even een vraag voor Nick persoonlijk. En omdat we niet weten hoe we aan zijn mailadres moeten geraken doe we het hier maar. Misschien stuurt iemand de boodschap wel door ??? Of hoe werkt dat allemaal ?
Dus, dit is voor Nick:


Beste Nick,

Als 'actiegroep' tegen de plastic-ramp zouden we u iets willen vragen/voorstellen.

Ge hoort ons al afkomen: Zoudt ge bij het draaien van uw clip doelbewust en openlijk (zoveel mogelijk) willen afzien van het gebruik van plastic (plastiek) ...?

We kunnen ons voorstellen dat er op zo'n evenement gecaterd wordt en dergelijke. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat de vrijwilligers best een papieren broodzak, een eigen drinkbeker, bestek... willen meebrengen.

Beetje flauw van ons ? Wij vinden van niet: Plastiek is de volgende (maar nog ontkende) milieuramp.
Zelfs recycleren van gebruikt plastiek zal ons niet meer redden. Door de wet van Murphy zal er altijd een verliespercentage van 55 procent zijn. Dat plastic komt vroeg of laat in zee terecht, et voilá...

Die geste zou meteen de onbekende plastic-ramp bij al uw sympathysanten op de kaart zetten... Op die manier kunnen we misschien beginnen met zinloos (plastic)afval te voorkómen.

Naar onze schatting kan -zonder énige inspanning- direct 63,7% van alle plasticverpakkingen worden weggelaten. Zonder dat het wordt gemist of opvalt ! (het is toch overbodig...)

Die hoeveelheid moet dan niet worden geproduceerd, vervoerd, opgehaald, gestockeerd, gesorteerd, gerecycleerd...:Winst voor ons klimaat ... En daar was het toch om te doen ?
M.a.w.: We vragen u om de plasticwaanzin- in de mate van het mogelijke- in uw project te betrekken.
Misschien kunt gij op één dag meer bereiken dan wij in jaren : De mensen laten inzien dat zinloos
plastic mede aan de basis ligt van de klimaatramp. En dat plastic ons zelfgecreëerde Paard-van-Troje is.

Alvast véél succes gewenst,

Toon Eerdekens

voor

Stop-de-PlasticWaanzin


No comments: