Monday, July 06, 2009

Met hetzelfde gemak...

kan de overheid de plasticramp voorkomen.

Er wordt tijd noch geld gespaard om de gevolgen van het plasticverbruik te verbergen voor het oog en zo de schone schijn op te houden.

In Holland kwam men dit jaar met de 'plastic-heroes' op de proppen: een ware held sorteert en redt zo het milieu !
Maar omdat 'plastic hero' het alleen niet meer kan redden, loopt er nu ook een simpeler actie :
'Met hetzelfde gemak, gooi je het in de vuilnisbak !'.

Die roept de doorsnee Nederlander op om gratis (!), belangeloos en voor niks (plastic)afval op te rapen, in een -biologisch, hahaha- zakje te doen, en in de vuilnisbak te gooien.

Niet doen
, zeggen wij !

Want als er één milieubewuste burger ' s morgens langs de vloedlijn loopt, de grootste ellende
opraapt en braaf in de vuilnisbak gooit, denkt elke badgast die dag dat we het goed voor elkaar hebben.

Niet Dus !
Onze Noordzee is een vuilnisbak, en dat uit zich in de vloedlijn (en de rest van het strand).
Iedereen mag -en moét- dat weten.
Stop met collecteren, stop met sorteren, verbiedt het produceren van zinloos plastic !

Plastic is al lang geen zwerfvuil probleem meer, het is een structureel probleem dat aan de basis moet worden aangepakt: bij de productie en verdeling van compleet overbodig en zinloze verpakkingen.

No comments: