Tuesday, January 26, 2010

Lezersbrief niét in Humo !

Dat is durven ! Voor de derde keer op rij publiceert Humo onze lezersbrief niét.
Dan doen we het maar zelf, hier.
Wat denkt Humo wel ?
Voilà:

De Kyoto-norm : een eenvoudige oplossing !
Moeilijk toch, die Kyoto-norm halen.
Kopenhagen heeft niks opgeleverd omdat niemand wil inleveren.
Maar we zullen toch érgens moeten beginnen...
En dan geef je natuurlijk liever af wat je kan missen.
In heel de Kopenhagen-discussie hebben we nergens wat gehoord over afval.
Overbodig afval. Zinloos afval.
Daarvan hebben we bergen. Die we kunnen missen.
Als we daar 'ns mee zouden beginnen ?
Zinloos afval voorkomen. Vrijwillig of verplicht. Maakt niet uit, het is toch overbodig, zinloos én schadelijk.
Dat spaart het produceren ervan, het transport, het inzamelen en weer transporteren, het verbranden of storten, of recycleren tot weer nieuw zinloos afval.
De eenvoudigste manier om de CO2-uitstoot te verminderen, en afvalrampen in te dijken.
Winst op alle vlakken.
Met als enig nadelig gevolg dat onze afvalberg zienderogen krimpt.
Jammer voor de afvalindustrie -die natuurlijk niet gratis werkt.
En wie betaalt dat dacht u ?
Dat belastinggeld zou naar het onderwijs kunnen gaan. Of we kunnen onze parlementsleden meer betalen.
Alles is beter dan te investeren in zinloos afval.
Welk zinloos afval, vraagt u ?
Hebt u even ?
We denken aan alle overbodige, dubbele en schadelijke verpakkingen, maar ook aan consumptiegoederen die al bijna afval zijn vóór ze gebruikt worden.
Vuurwerk, plastic confetti, BOB-sleutelhangers, gratis plastieken spaarvarkentjes, huis-aan-huis-reclame, alles waar 'wegwerp' voorstaat, heel veel waar 'gratis' voorstaat, lightsticks ... De lijst is eindeloos.
Het wordt tijd om voor elk produkt en verpakking de CO2-en de milieu-impact te gaan berekenen.
En als de kosten groter zijn dan de baten...dan moet de verpakking/het produkt verboden worden.
Want dan is het zinloos afval. Overbodig. En dus schadelijk.
Daarover moet er dringend een discussie op gang komen.
Maar dat is het nu net: Afval staat niet ter discussie.
Het hoort bij onze levensstandaard. Het is een verworven recht.
Zelfs als het zinloos, compleet overbodig en schadelijk is.
De afvalindustrie spendeert miljoenen om te doen alsof er geen probleem is.
Alsof we met recycleren het afvalprobleem nog kunnen beheersen.
Alsof afval een godsgeschenk is -wat vanuit hun standpunt ook wel klopt.
Er is geen macht, geen instantie ter wereld die de afvalstroom nog onder controle heeft.
En we zullen er letterlijk in verzuipen.
De oplossing is nochtans simpel:
Als we alleen maar het zinloze, het overbodige afval vermijden, is het CO2-probleem half opgelost, en het afvalprobleem ook.
Twee vliegen in één lezersbrief!
Toon Eerdekens
voor
Stop-de-Wegwerpwaanzin


No comments: