Friday, February 26, 2010

Zinloos afval en Kyoto

Moeilijk toch, die Kyoto-norm halen.
Kopenhagen heeft niks opgeleverd omdat niemand wil inleveren.
Maar we zullen toch érgens moeten beginnen...
En dan geef je natuurlijk liever af wat je kan missen.
In heel de Kopenhagen-discussie hebben we nergens wat gehoord over afval.
Overbodig afval. Zinloos afval.
Daarvan hebben we bergen. Die we kunnen missen.
Als we daar 'ns mee zouden beginnen ?
Zinloos afval voorkomen. Vrijwillig of verplicht. Maakt niet uit, het is toch overbodig, zinloos én schadelijk.
Dat spaart het produceren ervan, het transport, het inzamelen en weer transporteren, het verbranden of storten, of recycleren tot weer nieuw zinloos afval.
De eenvoudigste manier om de CO2-uitstoot te verminderen, en afvalrampen in te dijken.
Winst op alle vlakken.
Met als enig nadelig gevolg dat onze afvalberg zienderogen krimpt.
Jammer voor de afvalindustrie -die natuurlijk niet gratis werkt.
En wie betaalt dat dacht u ?
Dat belastinggeld zou naar het onderwijs kunnen gaan. Of eender wat, alles is beter dan het weg te gooien aan zinloos, overbodig afval.
Alles is beter dan te investeren in zinloos afval.

Een artikel over zinloze verpakkingen op Planet Earth :
Maak verkopers duidelijk dat u niét blij bent met overbodige en milieu-onvriendelijke verpakki
ngen !


No comments: