Monday, June 07, 2010

Plastiek : Geen thema in de politiek

Zaterdag Ivo Belet ontmoet toen we met ons caravanneke vertrokken.
Ivo was druk bezig zijn verkiezingsborden zélf te (helpen) plaatsen aan de put in Houthalen.
Toch maakte hij even tijd , door het autoraampje heen, voor een kort gesprekje over...plastiek.

Benieuwd of hij, zoals beloofd, ook eens komt kijken op deze blog.
Want, als we de plastiek-ramp willen afwenden moét de politiek zich ook gaan moeien.
Al moet de eerste stap natuurlijk van ú komen, als consument: Weiger WegWerpplastiek !

Om Ivo wat beter te informeren -hij dacht dat we met recycleren de immense plasticramp wel
kunnen keren- heb ik hem onderstaand briefje op zijn Facebookprofiel gestuurd:


Beste Ivo,

...Fijn dat ge 2 minuten tijd hebt genomen
voor 'Le Plastique c'est catastrophique'.

Mijn verwondering
was groot dat het idee van de plastiekramp nog niet is doorgedrongen
tot een toch niet onbelangrijk politicus als gij,dat zelfs gij
gelooft in de recyclage-leugen !

Ontnuchterend, maar leerrijk !

Vergeet even BHV, de
pensioenen en de vergrijzing :het is intellectueel, wiskundig en
wetenschappelijk niet meer teweerleggen dat plastiek ons
zelfgemaakte Trojaanse Paard is.

Te land, ter zee en in de lucht veroorzaken
we een onherstelbare plasticramp, met zínloos afval notabene.

Wereldwijd
staan er -eindelijk- meer en meer drukkingsgroepen op die de
(plastic)wegwerpwaanzin aanklagen, vooral in de States op dit
moment.Ik hoop dat ge u even-uit puur eigenbelang, en dat van uw

kinderen - verdiept in de problematiek.
En dat u op Nationaal en Europees vlak een voorzetje kunt geven,
áls de wereld u lief is...

Daarom enkele links:
Mijn eigen bescheiden blog: http://plastiek-stop.blogspot.com/
en een belangrijke Amerikaanse groep: http://www.facebook.com/home.php#!/PlasticPollution

Met propere groeten,
Toon Eerdekens


No comments: