Friday, January 07, 2011

HELP ! Kom 's uit uw schelp !

Mijn nieuwjaarswens voor u allemaal ?

Die staat hieronder, maar alleen kan ik hem niet realiseren, helaas...

Daarom : HELP! HELP! HELP!

Kan onderstaand voorstel in de strijd tegen de plastic-waanzin uw goedkeuring wegdragen ?
Wordt dan aub nú lid van onze Facebookgroep , l'union fait la force...


Mijn brief verstuurd aan Burgemeester en Schepenen van Hasselt...

Beste Schepen Liefsoens,
Omdat leefmilieu onder uw bevoegdheid valt, richt ik mijn schrijven aan u, in de hoop dat ik aan het juiste adres ben.
Maar omdat mijn brief zeker ook raakvlakken heeft met toerisme, evenementen, cultuur, welzijn... richt ik mij ook graag tot
Mevrouw de Burgemeester, en het voltallige schepencollege.
Even situeren:
Als activist en kunstenaar vecht ik al jaren -zonder veel resultaat- tegen de wegwerpwaanzin in het algemeen, en het misbruik van plastiek in het bijzonder.
Vooral tegen zinloos plastiek dus, omdat we daarmee een onvergankelijke ramp scheppen voor de oceanen, en onze kinderen.
Iedere gemeente en stad bestrijdt tegenwoordig het 'zwerfvuilprobleem', met maatregelen allerhande.
Boetes, sensibiliseren, opruimacties ...
Toch wordt er m.i. te weinig aandacht geschonken aan de bron van al dat zinloos afval: zinloze verpakkingen die makkelijk vermeden kunnen worden.
M.a.w. ik denk dat het verstandiger is zinloze verpakkingen gewoon te verbieden, dan boetes uit te schrijven telkens als er iemand zo'n verpakking weggooit.
De kraan dichtdraaien dus, vooraleer te dweilen.
Die kraan die openstaat, die lijken de mensen maar niet te willen zien.
Vandaar mijn vraag/voorstel/bedenking :
Vorig carnavalsseizoen heb ik al tientallen gemeentebesturen en carnavalsverenigingen aangeschreven i.v.m. het ondoordacht 'uitstrooien' van zinloos plastiek : karamellenverpakkingen, prullaria, stickers,
verpakkingen allerhande, tot zelfs plastiek confetti toe...
Onmogelijk weer allemaal in te zamelen ter recyclage, en voor een groot deel voorbestemd om via riolering, beek en rivier de zee te bereiken.
Want plastiek vergaat niet.
Als er een appel, een folder, papieren confetti blijft liggen, dan vergaat het wel, vroeg of laat.
Niet zo voor plastiek.
Het is gewoon zinloos, gevaarlijk afval, en dat wordt ook in steeds ruimere mate erkend, nationaal en internationaal.
Mijn vraag:
Zou het geen kans zijn voor Hasselt om als eerste stad in België, en mondiaal, een verbod in te stellen op het uitstrooien van plastic in al zijn vormen tijdens de carnavalsstoet ?
Tenslotte is het zinloos, niet-op-te-ruimen, niet-afbreekbaar, giftig en gewoon overbodig.
En overbodig, daar kunnen we toch zonder ?
Zo'n plastiek-verbod zou perfect passen in het bewustmakings- en voorkomingsbeleid, maar ook effectief meteen leiden naar minder afval.
Het resultaat zal 's avonds al te zien zijn. Of beter nog: niét te zien zijn !
Het zal ook een duidelijk teken zijn dat Hasselt het zwerfvuilprobleem ernstig neemt, en serieuze maatregelen durft te treffen.
Het zal het Hasselts carnaval positief belichten, maar nog veel belangrijker: het zal voor het eerst zinloos afval publiekelijk ter discussie stellen,
en bijdragen aan het besef dat we niet vrijblijvend meer kunnen/mogen vervuilen. Zo vanzelfsprekend als men er over nadenkt...
Natuurlijk zal ik mijn voorstel ook weer voorleggen aan andere (carnavals)steden en aan carnavalsverenigingen,
en de Nederlandse TV-zender SBS6 wil er al een reportage aan wijden.
Het zou mij plezieren, als Hasselt voor zichzelf de eer zou opeisen om als eerste een dergelijk logisch en perfect verdedigbaar plastiek-verbod op te leggen.
Niémand wordt er door geschaad, het plastiek blijft van straat, en garantié dat er over wordt gepraat !
Bij belangstelling wil ik u graag te woord staan, al moet ik er bijvertellen dat ik niet echt een briljant lobbyist ben.
Voor meer informatie over het plastiekprobleem of over mij hierbij een paar links:
Met propere groeten
Toon Eerdekens
Splinternieuwe Hasselaar

Als u zich daarin kan vinden, en een propere wereld wil beginnen met Halfvasten, word dan aub lid van ons Facebookgroepje.

En, stuur de link rond, postzegel plakken niet nodig.
Er moet toch 1000 man (m/v) te vinden zijn die er ook zo over denkt ?

Gelijk de man van Melle zou zeggen: Doet het niet voor mij...We kunnen toch niet níks doen ?

No comments: