Friday, January 14, 2011

Plasticverbod voor carnavalsstoet : Goed nieuws !

Nee, het Hasselts schepencollege heeft geen absoluut uitstrooiverbod voor plastic ingevoerd voor de carnavalsstoet (dat hadden we natuurlijk ideaal gevonden !).

Maar de stad heeft het probleem wél erkend, en wil gaan samenzitten om samen te bekijken wat
mogelijk is, hoe, en wanneer...

M.a.w. ons voorstel krijgt gehoor, en zal hoogstwaarschijnlijk ook tot concrete maatregelen leiden...

Enkele zulke maatregelen zijn in Hamont-Achel al even van kracht :
Bekijk hier enkele revolutionaire regels die daar al gelden ! Met een beetje moeite kunnen ze worden uitgebreid naar alle plastic.

Artikel 2.

§1 Voor, tijdens en na de carnavalsstoet zijn op het volgende handelingen ten strengste verboden:

· leeggoed en ander afval op of langs de openbare weg te gooien;

· toeschouwers of voorbijgangers lastig te vallen, te bevuilen of te kwetsen;

· gebouwen, straten of eender welk voorwerp of onroerend goed te bevuilen of te beschadigen.

§2 Het is verboden om voor, tijdens en na de carnavalsstoet drukwerken van gelijk welke aard uit te gooien.

§3 Het is verboden om volgende zaken op de wagen te hebben of uit te gooien: stro, zaagmeel, vloeistoffen (met uitzondering van dranken), glasverpakking, plastic korrels, scheerschuim, papierafval, computerconfetti en confetti verkregen door het vermalen of perforeren van papierafval (tijdschriften, kranten, kantoorpapier,…) en andere milieuvervuilers. Enkel het gebruik van effen gekleurde (blauw, geel, groen en rood) confetti van eerste keuze is toegestaan.

No comments: