Tuesday, February 01, 2011

Italië verbiedt de plastic wegwerpzak !

Italië heeft de plastieken zak verbannen, maar, zoals te verwachten, vecht de afvalmaffia
dat besluit aan...
Forza Italia !

Neem uw eigen zak mee (klinkt mooier in het Italiaans)

Lees hier hoé de afvalproducenten vooral afval willen blíjven produceren.

No comments: