Thursday, March 22, 2007

Eindelijk...


Het standpunt van Groen! !

Een paar dagen geleden stuurden we deze mail naar Groen!:
beste,
uw standpunt in de verpakkingstaks vinden we voor een groene partij beneden alle niveau;
en de slogan die u daarbij gebruikt zal zich blijvend tégen u (en ons) keren, bij iedere volgende poging om wegwerp te bestrijden
dit was de doorbraak voor het anti-wegwerpbeleid, en een groene partij die zo reageert?
merci!
deze keer kregen we een duidelijk antwoord:

Geachte,

Bedankt voor uw reactie.
Groen! is uiteraard voor milieutaksen. Dat zullen we ook nooit verstoppen. Ook als dat niet altijd even
populair.
Maar er is een verschil tussen milieutaksen en ordinaire belastingsverhogingen om de kas te spijzen.

Bij milieutaksen moet er altijd een alternatief zijn (bv. herbruikbare verpakkingen) en de opbrengst moet ook naar milieu gaan (bv. milieuvriendelijke alternatieven aantrekkelijker maken via premies).

De ekotaksen op verpakkingen hebben al een lange voorgeschiedenis.
De groenen hebben eerst
geijverd voor echt milieutaksen, die voldoende hoog waren om ontradend te werken en waarvan de opbrengst integraal naar alternatieven zou gaan. Zo dat het milieu er twee keer beter van wordt.

Maar deze ekotaksen werden door Dehaene en comsoorten geheel uitgehold. Tot er alleen zeer kleine bedragen over bleven die geen enkele effect meer hadden op het milieu. De ekotaksen werden gedegradeerd tot pure financieringsheffingen. Milieu wordt dan enkel een excuus om meer geld in het laatje te krijgen.

De huidige verpakkingstaks is zo een zuivere financieringstaks. U lacht zelf met de één eurocent op plastiek zakken : dit haalt natuurlijk niets uit. Het is dan veel beter om plastiek zakken gewoon te verbieden. In Wallonië doet men dit (vanaf 2010). En veel supermarkten waren het gebruik van plastiek zakken aan het afbouwen (alhoewel we de indruk hebben dat ze de laatste tijd terug meer wegwerpzakken aanbieden)…

Voort echte milieutaksen blijven we absoluut vragende partij.
Met vriendelijke groet,
Johan Malcorps

Studiedienst Groen!

We zijn verheugd dat Groen tégen wegwerp blijkt te zijn, maar hebben toch deze bedenkingen bij hun standpunt:

beste,
bedankt voor uw uitvoerige -en duidelijke- reactie
toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de schampere uitlatingen van Mieke Vogels en Vera Dua -'botervlootjestax'-
meer slecht dan goed hebben gedaan
groen! heeft de indruk gewekt dat een taks op wegwerp belachelijk is, niet in het minst door uw slogan 'verpakkingstaks is achterbaks'
de alternatieven (bio, herbruiken, retour) zal de industrie pas gaan gebruiken wanneer (door taksen) wegwerp te duur wordt
alléén bestraffen kan hier helpen, op dit moment vult de industrie met élke wegwerpfles lachend zijn zakken; dát is het probleem
of de opbrengsten weer naar het milieu gaan (zoals u zegt) heeft geen énkel belang; de taks moet wegwerp ontraden, en zelfs onmogelijk maken
(cfr de plastieken zakjes in ierland, ook op http://www.plastiek-stop.blogspot.com/ )
we blijven het een gemiste kans vinden dat de taks (op een kleine uitzondering na) niét is goedgekeurd; het had de start en de basis kunnen zijn van
een algemene bewustwording
ondertussen roeien we hier verder met de riemen die we hebben
hopend op duidelijker stellingnamen van (oa) uw partij
mvg

No comments: