Thursday, March 15, 2007

Stom, stommer, stomst !

Reacties op de nieuwe (aangekondigde) verpakkingstaks:

De verpakkings- en afvalindustrie is tegen. En ze hebben gelijk ! Ze krijgen al jaren de kans op -gesubsidieerd- gemakkelijk geld te verdienen. Dat ze de wereld naar de verdommenis helpen, is toch niet hun probleem??

Maar:
Ook de BBL (Bond Beter Leefmilieu) is tegen!!!
Ze verklaren dat deze maatregelen niet ver genoeg gaan, en het koopgedrag niet zullen beïnvloeden. Wat hen drijft mag Joost weten...

Ons idee:
Deze nieuwe taks is een zegen voor de strijd tegen de wegwerpwaanzin. Voor de eerste keer
wordt daarmee erkend dat verpakkingsafval schadelijk, af te keuren, en ongewenst is.
Dat dit niet ver genoeg gaat spreekt vanzelf, maar het is een onmisbare stap in de strijd tegen zinloos afval.

No comments: