Monday, March 12, 2007

Taks op verpakking !?

uit HBVL:

12/03 Hoogte verpakkingstaks hangt af van CO2-uitstootHet kernkabinet is het maandag eens geraakt over de invoering van een C02-gerelateerde verpakkingstaks. Dat is vernomen in regeringskringen. De regering gaat voor de invoering ervan wel wachten op de goedkeuring van de Europese Commissie.

Over de verpakkingstaks, ook wel de Al Gore-taks genoemd, werd de voorbije weken al heel wat geschreven. Duidelijk was in elk geval dat het niet eenvoudig was een goed systeem te vinden dat verpakkingen belast op basis van de schade die aan het milieu wordt aangericht.


Maandag bereikten de meerderheidspartijen binnen het kernkabinet een akkoord om het Deense systeem te gebruiken. Bedoeling is dat er in principe - uitzonderingen zijn mogelijk - een taks komt op alle verpakkingen. De taks wordt berekend op basis van twee parameters: het gewicht van de verpakking en de materie van de verpakking.

Voor de uitvoering van de taks moet de regering wel eerst wachten op de goedkeuring van de Europese Commissie. Tussen de aanmelding en de beslissing kunnen volgens ingewijden 3 à 6 maanden zitten, zodat het nog niet zeker is dat de verpakkingstaks al op 1 juli - zoals eerst voorzien - in werking kan treden. De ploeg-Verhofstadt voorziet in elk geval een budgettaire buffer voor het geval de invoering van de taks - die op jaarbasis 640 miljoen moet opbrengen - vertraging oploopt.

Onze bedenking: Als dat geen goed nieuws is !

Onder voorbehoud nog voorlopig, maar toch...
Oef, of de taks er komt, en of ze hoog genoeg is, valt dus nog af te wachten


No comments: