Wednesday, April 30, 2008

Plastic bij Peeters&Pichal

In de media moet Peeters&Pichal zo ongeveer de enige zijn die regelmatig aandacht heeft voor een deel van het plasticprobleem.
Vandaag worden er een paar 'biologisch afbreekbare wegwerpzakjes' opgegraven die een half jaar geleden bij wijze van experiment werden begraven. Benieuwd...

We weten niet of ze onderscheid maken tussen de 2 verschillende soorten: de volledig afbreekbare, ofwel de soort die uit elkaar valt in duizenden kleine plasticdeeltjes, en die dus alleen maar 'visueel'
wordt afgebroken, en nog net zo goed in het milieu aanwezig blijft.
Resultaat:
Niet dus; de zakjes zijn na een half jaar in de natte Belgische bodem (bijna) allemaal nog
'intact'.
Volgens de man van OVAM, de Vlaamse AfvalMaatschappij, kunnen ze alleen in hun speciale
composteringsparken worden gecomposteerd. Logisch, OVAM is niet tegen overbodig afval: Hoe meer afval, hoe meer verwerking, hoe groter de winst.


No comments: