Thursday, May 01, 2008

Zinloos afval

Low Impact Man is in het land!
De Gentenaar Steven Vromman gaat voordoen dat het kán! Leven zónder (al te veel)
impact op het milieu.

En dat is ook waar wij voor ijveren (zonder veel resultaat):
Wij hebben zelfs een gedeeltelijke oplossing om de Kyoto-norm te halen !
Stop gewoon met alle overtollig afval, verbied de zinloze verpakkingen.
Afgeven wat overbodig is, en schadelijk bovendien, dat kan toch geen probleem zijn?

Resultaat: minder productie, minder transport, minder sorteren en ophalen, minder verbranding, minder 'zwerfvuil', ...alléén maar voordelen...

No comments: