Tuesday, May 20, 2008

RETECOOL: Een Hollander over pléstic.

Een Hollandse site (Retecool, het kén niet Hollandser) wordt ook niet goed van al dat zinloze plastic-afval:

"3 1/2 MILJOEN TON plastic drijft er inmiddels in de stille oceaan, als een vuilnisvlek ter grootte van een continent. Dit is dus wat men onder plastic recycling verstaat. Wetenschappers zeggen dat de publieke perceptie van deze "plastic plaag" vergelijkbaar is met de klimaat problematiek. Iedereen haalt zijn schouders op totdat het te laat is en mensen het probeem als "te groot" beschouwen en er dus "niks meer aan te doen" is. Jammer voor de duizenden zeedieren en vogels die de dood vinden doordat ze plastic voor voedsel aanzien en de ecosystemen die verstoord raken en/of worden vernield worden door deze drijvende vuilnisbelt. Persoonlijk erger ik me al wat langer aan de plastic verpakkingen-waanzin van het dagelijks leven en probeer er wat aan te doen terwijl ik niet eens een die-hard boomknuffelaar ben. Maar alle beetjes helpen. Tjek gewoon op zaterdag je boodschappentas eens even. Plastic plastic en nog eens plastic. Bijna altijd overbodig en louter bedoeld om producten er aantrekkelijker uit te laten zien. Als ik iets kan kopen zonder plastic eromheen doe ik dat.(...)
Van mij mogen ze de plasticbelasting morgen invoeren."

Volledig mee eens, ook (en vooral) met die laatste zin! Belast nu 's eindelijk de vervuiler (en dat is de producent/verdeler)

Lees hier: Stop de PlasticPlaag op Retecool !

No comments: