Friday, June 06, 2008

Stop Gudrun Nowicki !

Gudrun Nowicki is een gevaar!
In HBVL vindt u vandaag haar studie over verpakkingen van bier. Titel :' Blikjes zijn vervuilendste verpakking voor bier'
Ze heeft daarbij alle, alle factoren ingecalculeerd, van lijm, etiketten, recyclage...tot...
Werkelijk alles.
Alleen niét de impact van niét gerecycleerde verpakkingen; m.a.w. verpakkingen die in het bos, rivier of op het strand terechtkomen.

Onze stelling is: Blik is béter dan plastic, en wel hierom:
1. Blik is afbreekdaar; het roest of oxydeert, en keert weer terug tot...natuurlijke grondstof
2. Blik heeft een economische waarde. Hoe meer blik langs de baan, hoe meer ijzerrapers
zich vrijwillig zullen aanbieden. Ga maar 's kijken bij een grofvuilophaling, of na de vlooienmarkt op het Vossenplein. Ik heb nog nooit (nooit) een plasticfles zien ophalen
door iemand die dacht er iets aan te verdienen. Blikjes wel! En hoe meer, hoe beter.
Daarom moet blik ook zwaarder worden, het verhoogt de economische waarde, en
zorgt zo voor een soort 'statiegeld'.
3.Plastic dat niét wordt ingezameld zorgt voor een eeuwige verstoring van het milieu. Het wordt afgebroken tot kleinere of héél kleine delen (ook plastic!) die blijvend zorgen voor visuele
vervuiling, maar ook op (korte) termijn een (drijvende én giftige)verzadiging van waterlopen en oceanen.
Gudrun heeft misschien nog nooit gehoord van 'the Pacific Garbagepatch'...
Even Googlen, Gudrun !!! Of kijken op onze blog: stop-de-wegwerpwaanzin

No comments: