Thursday, February 25, 2010

Proper carnaval in Hamont-Achel !

Het bestaat, de propere carnavalsstoet !

Wij maar van ons neus maken en wat blijkt :
Hamont-Achel hanteert al sinds 2005 een redelijk serieus 'uitgooi-reglement'.

Misschien nog niet 100%, maar er is ernstig over gedacht, en werk van gemaakt.
Waarvoor onze oprechte dank, en felicitaties !

Nu nog een beetje meer aandacht voor de gevaren van plastic -niet helemaal duidelijk op te maken uit het reglement- en het ideale carnavalsstoetreglement is er !

Het kán dus : Carnaval hoeft geen milieuproblemen te veroorzaken !


Dit schreef mevrouw Spreuwers (voor de Burgemeester):

Graag deel ik u mee dat in Hamont-Achel sinds december 2005 een reglement van kracht is waarin volgende bepalingen zijn opgenomen:

Artikel 2.

§1 Voor, tijdens en na de carnavalsstoet zijn op het volgende handelingen ten strengste verboden:

· leeggoed en ander afval op of langs de openbare weg te gooien;

· toeschouwers of voorbijgangers lastig te vallen, te bevuilen of te kwetsen;

· gebouwen, straten of eender welk voorwerp of onroerend goed te bevuilen of te beschadigen.

§2 Het is verboden om voor, tijdens en na de carnavalsstoet drukwerken van gelijk welke aard uit te gooien.

§3 Het is verboden om volgende zaken op de wagen te hebben of uit te gooien: stro, zaagmeel, vloeistoffen (met uitzondering van dranken), glasverpakking, plastic korrels, scheerschuim, papierafval, computerconfetti en confetti verkregen door het vermalen of perforeren van papierafval (tijdschriften, kranten, kantoorpapier,…) en andere milieuvervuilers. Enkel het gebruik van effen gekleurde (blauw, geel, groen en rood) confetti van eerste keuze is toegestaan.

Deze bepalingen hebben ertoe geleid dat er momenteel zogoed als geen confetti meer wordt uitgegooid.

Waarvoor chapeau !!!

1 comment:

patrick said...

wat veur zever es da iere
zeg vanden eerste keer da al de stoeten in belgie afgeschaft moe worden , dan kunde nie zagen over de spekke die ge op u tote krijgt
geleuf me vrij dit zal nie lukken de carnavalisten gaan ier wel nen stokske veur steke zij moar gerust