Sunday, April 18, 2010

Geld voor afval !

Ook in Nederland worden vissers betaald om afval dat ze opvissen niet terug in zee te gooien,
maar wel op de kade te dumpen...

Niemand lijkt dat soort maatregelen zelfs maar een tikje vreemd te vinden.
Vreemd...


No comments: