Wednesday, April 21, 2010

Sigarettenfilters: la catastrophe !

Ze lijken klein en onschuldig, maar sigarettenpeuken zijn hardnekkig zwerfvuil vol giftige stoffen. Toch schieten de overheid en de industrie niet in actie.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft berekend dat 80 procent van alle sigarettenpeuken in het wild belandt. Dat zijn er 4,5 biljoen per jaar. Die sigarettenfilters zijn allesbehalve biologisch afbreekbaar. Ze bestaan uit plastic, dat in de oceaan verweert tot minuscule snippertjes die in de magen van vissen, vogels en zeezoogdieren terechtkomen.

Lees het volledig artikel in HBVL

No comments: