Sunday, January 16, 2011

Plastic-verbod tijdens Hasselts carnaval ?

Het Hasselts schepencollege heeft onze vraag voor een plasticverbod tijdens de carnavalsstoet niét afgeschoten.
Sterker nog, ze willen het onderzoeken !
Benieuwd wanneer het er komt, want vroeg of laat zal dat moéten gebeuren.
Alleen, hoe lang gaat het nog duren, en wordt Hasselt de eerste stad die het vrij uitstrooien van zinloosplastic tijdens
de carnavalsstoet dúrft verbieden ?

Geachte,
Ons overtuigen van de noodzaak om iets te doen aan "zinloos plastic" zoals u het zelf noemt, is niet nodig!
De problematiek is er echter één die de mogelijkheden van een lokaal bestuur ver te boven gaat. Alles begint bij afvalpreventie, waarbij u zich kan afvragen waarom alles in plastiek (en nog liefst in kleine volumes) verpakt moet worden. Omdat de consument het wil, zal de industrie zeggen. En dan zijn we bij de mogelijkheden die we als lokaal bestuur hebben: meewerken aan / sensibiliseren rond de zin en onzin van plastiek.
Het stadsbestuur heeft steeds het voortouw genomen inzake duurzaamheid en wil in deze, als het enigszins kan, ook graag meedenken. Eén en ander moet uiteraard haalbaar en realistisch zijn. Het college heeft daarom beslist dat uw voorstel best door u samen met de bevoegde schepen Laurence Libert besproken wordt, om te onderzoeken wat haalbaar is.
Voor zover dit nog niet is gebeurd, zal mevrouw Libert u daarom eerstdaags contacteren voor een gesprek.
met vriendelijke groeten

Marc Schepers
Kabinetschef burgemeester

Beste Burgemeester, Beste schepenen,
Beste Kabinetschef,
Mijn beste dank voor uw uitgebreide antwoord, maar ik denk dat u uw eigen mogelijkheden onderschat !
U legt nochtans de vinger op de wonde: 'dan zijn we bij de mogelijkheden die we als lokaal bestuur hebben: meewerken aan / sensibiliseren rond de zin en onzin van plastiek'
Een simpel uitstrooiverbod voor plastiek tijdens de stoet, dat Hasselt natuurlijk kan opleggen, zou een enorme sensibiliserende impact hebben, een statement zijn zelfs...
Het zou geen enkel praktisch nadeel hebben, het 'uitstrooisel' zal vanzelf aangepast worden aan het
reglement. Een karamel kan evengoed verpakt worden in papier -zo was het tientallen jaren...
En de plastic prulletjes en gadgets zullen snel vervangen zijn door andere,milieuvriendelijkere voorwerpen...
Dat Hasselt de hele problematiek niet alleen kan oplossen, is vanzelfsprekend.
Maar dit eenvoudige voorstel zou het probleem van zinloos plastic en overbodige verpakkingen meteen nationaal op de kaart zetten, en de vanzelfsprekendheid van 'vrijblijvend plastic' in vraag stellen.
Het feit dat onze Facebookgroep verschillende carnavalisten telt, kan alleen maar duidelijk maken dat
carnaval zonder plastiek géén ramp hoeft te zijn; waarom zou het niét kunnen ?
Ik ben verheugd dat u mijn voorstel in overweging wil nemen, en kijk uit naar een vruchtbare samenwerking
hieromtrent.
En onderschat vooral de kracht niet van uzelf in deze: Zoals Armstrong zei bij zijn aankomst op de maan...
Met propere groeten,
Toon Eerdekens

No comments: