Wednesday, February 23, 2011

Gents carnaval zonder zinloos plastiek ?

Gent heeft nog geen plastiekvrije stoet, maar in het reglement wordt er blijkbaar toch al
een verschil gemaakt tussen plastiek en afbreekbare grondstoffen.
Een antwoord van Schepen Balthazar op onze vraag om een plasticvrije stoet:
'

Geachteheer,

Vorig jaar reeds bespraken wij uw vraag aangaande het zwerfvuil tijdens carnavalsoptochten met de milieudienst.

De problematiek inzake zwerfvuil is in beginsel al opgenomen in de bestaande politieverordening op de reinheid en gezondheid in de gemeente. Daarin wordt zowel het gooien van voorwerpen, uitdelen van drukwerk en verdelen van stalen gestipuleerd.

Een afzonderlijk reglement opstellen is dus niet meer nodig, maar we leggen wel nog eens de nadruk op de bepalingen in de adviesnota die we opmaken.

Een concreet voorbeeld; in het advies voor de reclamekaravaan in Ledeberg op 19 februari laatstleden werd het volgende opgenomen;

De organisator wordt erop gewezen dat het politiereglement op reinheid en gezondheid in de gemeente moet nageleefd worden. Zo dient oa.

  • een toelating voor het uitdelen van stalen (gadgets) aangevraagd worden bij de Dienst Milieutoezicht. Stad Gent verkiest dat enkel natuurlijk afbreekbare materialen gebruikt worden. Gratis plastic reclamespullen, plastic confetti, en dergelijke zullen niet toegelaten worden.
  • voorzien worden in de opkuis van het hele traject (door eigen organisatie of tegen betaling door IVAGO of andere)

Bij de overlegvergaderingen voor de grote carnavalstoeten is trouwens ook IVAGO - onze afvalmaatschapij betrokken.

De voorschriften uit het politiereglement worden er met de organisatoren steeds grondig besproken.

Ik hoop hiermee voldoende antwoord geboden te hebben op uw vraag.

Met vriendelijke groeten,

Tom Balthazar

Behalve het '' Gent verkiest" een sterk reglement lijkt me, maar in hoeverre wordt het ook toegepast op bijvoorbeeld karamellenverpakkingen...

Een eenvoudig en ondubbelzinnig plastiekverbod ware natuurlijk duidelijker, en eenvoudiger afdwingbaar, maar desalniettemin: Gent erkent het plasticprobleem duidelijk wel.

Waarvoor chapeau ! En toch benieuwd wát er toch nog wordt uitgestrooid !

No comments: